Z důvodu zvýšených teplot doporučujeme zasílat do výdejen nebo našich obchodů. Jelikož výdejní boxy mohou být pod vlivem sluníčka rozpálené.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

  Základní údaje prodávající:

 

 • Pražská čokoláda s.r.o
 • K sadu 754/2b
 • 18200, Praha 8
 • IČ: 27582248
 • DIČ: CZ27582248

 

Email:

 • eshop@prazskacokolada.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

 • 2400526764 / 2010

 Korespondenční adresa

 • Pražská čokoláda s.r.o
 • Plzeňská 1708/344
 • 16300, Praha Řepy

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva‘‘) uzavíraní mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy a objednávka zboží

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je internetového charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Objednání zboží probíhá vložením zboží do košíku v rámci internetového rozhraní a odesláním objednávky.

2.3. Platnost cen platí proti konečnému potvrzení objednávky prodávajícím.

2.4. Ceny zboží jsou uvedeny bez dopravného, to je připočteno v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy, toto platí pouze v případech, kdy je doručováno v České republice a na Slovensku.

2.5. Prodávající nezaručuje dostupnost všeho zboží. V případě nedostatku některého objednaného zboží bude položka odstraněna z objednávky. Obrázky zboží jsou ilustrativní a mohou se nepatrně lišit od skutečného vzhledu.

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. K dokončení objednávky je potřeba vyplnit své kontaktní údaje pro účely odeslání zboží. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku".

2.7. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko ,,odeslat objednávku‘‘, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami.

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. Platba a doprava zboží

Platba je možná následujícími způsoby:

 • online platbou kartou
 • online platbou převodem
 • hotově při převzetí na prodejně

 Doprava je možná následujícími způsoby:

 • K expedici zboží dochází obvykle během následujících 3 pracovních dní po zaplacení objednávky.
 • Dojde-li k poškození zboží během přepravy, je nutné jej ihned osobně reklamovat u přepravce, příp. doručovacího kurýra.
 • Zboží je možné vyzvednout také osobně v naší prodejně ve Slovanském domě.
 1. a) zasláním Českou poštou:
 • Obchodní balík
  • balík je doručen přímo na adresu příjemce, v případě nezastižení balík uložen na poště s možností objednání opakovaného doručení na adresu příjemce zdarma.
 1. b) zasláním Zásilkovnou (pouze u objednávek do 9 kg včetně)

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
- o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu 
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.2.  Nejedná-li se o případ uvedený nahoře či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na korespondenční adresu.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemnou formou a zasláno na Korespondenční adresu. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě nebo e-mailem přijetí odstoupení od kupní smlouvy.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou na korespondenční adresu.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal na korespondenční adresu.

4.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.5. Reklamace se řídí platnými právními předpisy ČR. Reklamace jsou vyřizovány bez odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení platí nová doba trvanlivosti. Reklamované zboží musí být v neporušeném obalu a musí se shodovat se zbožím, které bylo zákazníkovi dodáno.

4.6. V případě, že zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu dle kupní smlouvy, má kupující nárok na náhradu škody do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

4.7. Nárok na uplatnění reklamace kvality zboží je do data minimální trvanlivosti produktu. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat zaslání zboží zpět na posouzení kvality a dodržení vhodných podmínek pro skladování.

 • 4.8. Reklamace se provádí písemnou formou prostřednictvím e-mailu eshop@prazskacokolada.cz. Zákazník zde uvede číslo objednávky, položku objednávky a problém.

4.9. Reklamace se nevztahuje na doposílání dárků a ochutnávek, které jsou v objednávce zdarma. V případě nedodání těchto položek, lze po zažádání doposlat s příští objednávkou. Nutno se připomenout v poznámce k objednávce.

4.10. V případě slev a slevových kódů se výhody nesčítají.

 

 1. Trvanlivost

Minimální trvanlivost na veškeré zboží je  minimálně 2 měsíce při uchovávání v chladu do 20°C, suchu do 40% vlhkosti a bez přístupu přímého slunečního záření. Reklamaci lze uplatnit v případě, že je zboží napadeno plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po informování telefonem nebo emailem vyřešena vždy k maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti. 

 

 1. Dodržování hygienických předpisů

Provozovatel a dodavatel webu eshop.steinerkovarik.com prohlašuje, že jsou suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zejména:

 • dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků
 • je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb.
 • všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 • se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004

 

 1. Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

 • zboží není na skladě
 • neproběhla platba za zboží
 • objednávka uznána jako neplatná
 • došlo k výraznému navýšení ceny na trhu

O zrušení objednávky je zákazník vždy informován.

 

 1. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

8.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.4. „V případě, že dojde mezi kupujícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

 

Zpět do obchodu